Georgia

Panel estatal de exámenes de recién nacidos

Contactos y asistencia

Programa estatal de examen de recién nacidos

Programa de Examen de Recién Nacidos del estado de Georgia

Teléfono: 404-657-4143
Teléfono (alt.): 888-457-4769
Correo electrónico: dph-nbs@dph.ga.gov

Detección e intervención tempranas de pérdida auditiva (EHDI)

Georgia Early Hearing Detection and Intervention

Teléfono: 404-327-7900
Última actualización: